на сайті  
   
 
Вівторок, 9 березня 2021 року
 


Ваша думка
З якими правовими питаннями у Вас найчастіше виникають труднощі?
оформлення спадщини
оформлення права власності
оренда земельної ділянки
розлучення
позбавлення батьківських прав
оскарження рішень чи бездіяльності органів державної влади
оформлення субсидії
виплата аліментів
виправлення описки в документах
Інше:

        

Переглянути результати

 

Рекомендуємо
 

Загрузка...


Архів газети "Галицьке слово"

2020 рік


2019 рік


2018 рік


2017 рік


2016 рік


2015 рік


2014 рік


2013 рік


2012 рік


2011 рік


2010 рікЕкологічне вчення Папи Венедикта ХVІ в контексті сучасних викликів епохи
07.02.2014 | 14:35 | Переглядів: 1009
Рейтинг

     Cучасність конфронтує нас із різноманітними кризами. Кризи подружжя та сім’ї, кризи політичні та економічні – все це тільки деякі із довгого переліку викликів сучасної епохи, де особливе місце займає екологічна криза, яка проявляється у руйнівній діяльності людини стосовно природи, що призводить до знищення передумов існування самої людини.
     
     

     Сучасна екологічна криза не має аналогів у історії людства. Мова йде не тільки про забруднення навколишнього середовища. Зростає загальна температура повітря і океанів, розтоплюються континентальні льодовики, підвищується рівень світового океану, що в свою чергу веде до затоплення прибережних територій та низки острівних держав. Лихоманить всю кліматичну систему планети, свідченням чого є зростання частоти та руйнівної сили різноманітних стихійних лих, які спричинюють багатомільярдні руйнування та чисельні людські жертви. Руйнування природного середовища мільйонів людей, дефіцит природних ресурсів та продуктів харчування стає одним із ключових факторів загрози для миру між народами та на всій планеті.
     Оскільки екологічна криза має антропогенне походження і визначається способом життєдіяльності людей і їх ставленням до довкілля, то, відповідно, соціально-екологічне вчення Церкви є важливим інструментом її вирішення та превентивності. В цьому контексті особливо важливе значення має  екологічне вчення папи Венедикта XVI, який унаочнює позицію Католицької Церкви щодо відповідальності за створений Богом світ як невід’ємної складової християнської віри і життя, а також здійснення місії Церкви на порозі третього тисячоліття.
     Практично всю його соціальну доктрину червоною ниткою пронизує тема відповідальності за створений Богом світ і наше навколишнє природне середовище. Окремі елементи цієї теми знаходимо у папських енцикліках, післясинодальних апостольських листах, принагідних посланнях і зверненнях, а також офіційних промовах. Найбільш систематично тема християнської відповідальності за природу й екологічного покликання Церкви опрацьована в енцикліці Caritas in veritate та у посланні з нагоди Всесвітнього дня миру 1 січня 2010 р. під назвою «Хочеш плекати мир – оберігай створіння».
     Святіший Отець констатує, що екологічна криза є спричинена насамперед кризою «екології людини», тобто кризою її віри, духовності та моральності. Без Бога людина не може належним чином зрозуміти дійсність, яка її оточує, а також усвідомити глибину та ширину своєї відповідальності за себе, за ближніх і за всю природу, в контексті відповідальності перед Богом. Без Бога природне довкілля – це просто матерія, яку можна використовувати і маніпулювати нею без жодних докорів сумління. Життя без Бога призводить до експлуатації та руйнування природи, що в свою чергу спричинює чисельні загрози для сучасного суспільства та прийдешніх поколінь.
     Відповідно, першочерговим природоохоронним внеском Церкви є відновлення первісного стосунку людини до Бога, формування християнської чесноти віри, глибокої духовності та високої моральності, тобто своєрідної «екології людини», яка є запорукою «екології довкілля». Спові­дуючи автентичну віру християни усвідомлюють вагу релігійної відповідальності за Боже створіння – природу і здійснюють її в своєму повсякденному житті, зокрема, через раціональне та помірковане використання природних ресурсів. Таким чином, через відновлення стосунків до Бога відновлюється і відроджується уся природа.
     Аналізуючи питання основ християнської відповідальності за навколишній світ Папа Венедикт XVI констатує, що вона базується на основних правдах християнської віри про єдиного у Пресвятій Трійці Бога – Творця і Спасителя. У світлі віри християни трактують створений Богом світ як поле для здійснення історії спасіння. Інспіровані вірою християни покликані почути «стогони створіння», якому завдає страждання наша гріховна поведінка і почати ставитись по-божому до всього створеного Богом світу (див. Рим 8, 19-22).
     Збереження природи є покликанням кожної людини, для здійснення якого передусім необхідно  усвідомити правдиве значення та цінність природи, яка є дарована Богом як середовище життя людини, але рівно ж має свою властиву автентичну цінність як Боже створіння.  «Природне довкілля – це не просто матерія, якою ми можемо свавільно розпоряджатися, але величний твір Бога Творця», – констатує Понтифік і застерігає перед небезпекою матеріалістичного світогляду стосовно природи, що «стає джерелом насильства над довкіллям та мотивує до дій, які зневажають природу самої людини».
     Відповідальність за створіння інтерпретується Папою як похідна «віри в Боже створіння» і як невід’ємна складова моральної постави християнина перед Богом та його відповідальності за себе, за ближніх, а також за прийдешні покоління. Папа неодноразово наголошує про цілісний характер християнської віри, а також про взаємозв’язок особових, суспільних та екологічних обов’язків. Ігнорування одних обов’язків призводить до порушення інших, що спонукає до переосмислення багатогранних зв’язків людини із природою і оптимізації свого впливу на навколишнє середовище.
     Святіший Отець торкається різноманітних аспектів екологічної кризи сьогодення, як наприклад, виснаження та дефіциту природних ресурсів, забруднення та руйнування довкілля. Як правило, екологічні питання розглядаються ним не відірвано, але у взаємозв’язку із такими важливими викликами сучасної епохи як порушення соціальної справедливості, проблеми бідності, воєнних конфліктів, загроз для здоров’я і життя людини та благополуччя майбутніх поколінь. Факт зворотного зв’язку і впливу екологічних проблем на суспільство та людину стимулює до ще більш відповідального ставлення стосовно природного довкілля.
     Для подолання екологічної кризи, згідно із Папою Венедиктом XVI,  є необхідним глибоке навернення сучасної культури, віднайдення правдивих цінностей, що становлять міцний фундамент, на якому може бути побудоване краще майбутнє. Необхідним є формування стилю життя, який дистанціюється від споживацької ментальності і визначається поміркованістю та солідарністю. Необхідною є глобальна солідарність, яка має бути здійснена у відповідності до вимог принципу субсидіарності на різних рівнях особистого та суспільного життя, а також завдяки екологічно орієнтованим економіці, політиці та законодавству. В цьому контексті Папа навчає також і про автентичне завдання Церкви у справі збереження створеного Богом світу, яке безпосередньо пов’язане з місією спасіння людини. Церква здійснює своє послання у трьох ключових вимірах своєї життєдіяльності: формуванні християнської віри, сакраментально-літургійному житті і дияконії, тобто свідченні віри і життя з Богом через діла відповідальної любові. Відповідно, кожен з цих вимірів має вагоме значення для формування «екології людини» та збереження створеного Богом світу.
     Згідно із Папою, піклування Церкви про збереження природи не є одним із викликів моди, але безпосередньо стосується її місії та завдання проповідувати Євангелію усьому створінню (див. Мк 16, 15). Вселенський Архієрей застерігає перед небезпекою часткового формування віри і наголошує на необхідності оновленої концепції катехизації, завдяки якій віруючі люди могли б краще усвідомити, що Бог Творець і Бог Спаситель єдині, а повноцінне і цілісне життя у Христі не можливе без одного із ключових вимірів, а саме: без практичного свідчення християнської віри та відповідальності за створений у Христі світ.
     Аналізуючи питання екологічного виміру сакраментально-літургійного життя потрібно застановитися насамперед над післясинодальним апостольським листом Sacramentum Caritatis про Євхаристію –  Джерело і вершину нашого життя і про місію Церкви, де Папа констатує: «…необхідно, щоб християнський народ, який возносить благодарення через Євхаристію, був свідомий, що це потрібно робити в ім’я цілого створіння, прагнучи освятити таким чином світ, й інтенсивно працювати для осягнення цієї мети».
     Святіший Отець наголошує, що Свята літургія виховує нас для євхаристійного способу буття, вираженням якого є відповідальне ставлення до Божого створіння. Важливо усвідомити, що мова не йде про моралізаторство, але про питання «бути чи не бути» – жити чи не жити у Христі. Згідно із вченням Понтифіка, у взаємозв’язку між сакраментом Євхаристії і Всесвіту ми віднаходимо єдність Божого творчого плану і його плану спасіння, а рівно ж і глибокий зв’язок між категоріями «створіння» і «нового створіння», яке взяло свій початок у Воскресінні Христа. У Євхаристії Церква унаочнює, що весь світ належить Творцеві, і ми з вдячністю повертаємо його назад Творцеві завдяки священичій дії Ісуса Христа, який є Головою Церкви. Вдячність за унікальні дари створеного Богом світу несе в собі вагомий імперативний заряд, тобто спонукає не змарнувати ці дари і не знищити, але зберегти та примножити.
     Навчаючи про місію Церкви у справі збереження створеного Богом світу, Папа констатує, що вона не сміє обмежитися на вербальний вимір, але має бути засвідченою на ділах. Через діла милосердя стосовно природи Церква дає свідчення віри в Бога Творця і Спасителя світу і добрий приклад для наслідування.
     Ключовою спільнотою для формування автентичної християнської віри, культури суспільної поведінки та ставлення до природи Папа вважає сім’ю, яка є клітиною організму Церкви Христової.
     Особливе місце в екологічному вченні Венедикта XVI займає тема взаємозв’язку миру між народами і захистом та збереженням природного навколишнього середовища. Систематично дане питання рефлектується у посланні з нагоди Всесвітнього дня миру 1 січня 2010 року на тему: «Хочеш плекати мир – оберігай створіння!». Мир між народами розглядається тут як дієвий механізм збереження створіння, адже війни знищують безліч природних ресурсів і завдають шкоди природному довкіллю. В свою чергу, руйнування природи, яке спричинюють війни призводить до боротьби за ресурси, необхідні для виживання, що породжує ланцюг насильства, веде до нових військових конфліктів та руйнування навколишнього середовища. Таким чином, збереження Божого створіння – природи визначається як основоположний механізм для гарантування суспільного добробуту і миру між народами.
     Підсумовуючи, необхідно наголосити, що екологічне вчення Папи Венедикта XVI має вагоме значення як для подолання екологічної кризи, так й інших чисельних суспільних, економічних та політичних викликів сучасності. Оскільки всі зовнішні кризи є передусім закорінені в кризі людської особистості, то ключем до їх вирішення є формування «екології людини». Згідно з Понтифіком, природоохоронна місія Церкви полягає насамперед у плеканні автентичної християнської віри, духовності та моральності. Якщо підходити до вирішення екологічної проблеми серйозно, а не займатися симптоматичним лікуванням, то почати необхідно з очищення внутрішнього бруду – гріховності людини та формування свідомості особистої відповідальності за природу, як рівно ж і суспільної відповідальності та відповідальності перед Богом у їх нероздільному взаємозв’язку.
     
     

Д-р Володимир Шеремета, професор Івано-Франківської Теологічної академії, керівник Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ із питань екології


Коментарі:

Коментарів поки що нема.Ім’я:
Коментар:

Скільки буде 8 + 9 =

* Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях.
Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти.
Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.Галицький чат
n
10:56:20 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:24 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:34 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:42 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
сестра
17:05:10 20-05-2014

Звертаюся до всіх небайдужих = у Галицькій ЦРЛ народила дитину 16річна сирота з дитячого будинку! Потребує дитячих речей,харчування,памперсів!!! Допоможемо всі,хто чим може!!!
Гнатенко Іван
18:11:47 23-05-2014

До сестра напишіть, будь ласка, якісь координати, куди чи кому надавати гроші чи допомогу в іншій формі.
сестра
09:14:34 01-06-2014

До Гнатенко Дівчина знаходиться у Галицькій ЦРЛ,дитячому відділі,бо не має куди йти з дитиною!
сестра
09:17:11 01-06-2014

До Редактора!!!!! Народ інтересується на кого Ви працюєте????Чому доступ в чат зробили по реєстрації???Щоб народ не міг ВІЛЬНО! зайти і написати чи прочитати правду????
сестра
09:18:25 01-06-2014

Редактору! А може тому,що Ви як були при регіонах,так і сидите?????
Теслюк Володимир
21:14:50 01-06-2014

Шановна сестро, ніхто нікому ніколи не забороняв писати в чаті ПРАВДУ!!! І ніхто не обмежував вхід до чату... Ви самі вільно увійшли і пишете те, що маєте на думці... Реєстрацію запроваджено як і на інших сайтах для того, щоб можна було виявити непорядних дописувачів, які дозволяли собі писати тут образливі і нецензурні висловлювання. Щодо "регіонів", то я там ніколи не був, і працюю виключно для людей. Дякую.
Теслюк Володимир
21:17:14 01-06-2014

Доречі, Ви, сестро, теж могли б назвати своє справжнє ім'я... )))))) Чи Ви боїтеся?
сестра
13:38:55 02-06-2014

Та мені нема чого боятися..... Продажної влади???Це Ви при всіх владах співаєте їм честь і хвалу!!!!!
Теслюк Володимир
14:52:59 02-06-2014

Якщо Вам нема чого боятися, то підписуйтеся своїм іменем, яке Вам дали батьки...
Гнатенко Іван
18:21:03 02-07-2014

до сестра. невже так важко пройти хвилинну рпеєстрацію?? чи вже настільки низький рівень інтелекту, що важко написати e-mail і придумати простенький пароль???? яким же чином вам заважає вільно написати реєстрація??? ніхто ж не коректує ваші повідомлення!!!! Реєструйтеся і пишіть!!!!!
Гнатенко Іван
18:22:00 02-07-2014

до сестра. хоча можливо тут доречніше було б сказати відомою всім фразою: "якщо людина мертва, то це надовго, якщо дурна. то назавжди"!!!!!
Шмельова Марія Вадим
18:22:34 16-09-2014

Підкажіть будь ласка може кто здає квартиру в Галичі
петро
12:00:12 11-12-2014

КАЗКОВИЙ ГАЛЯЦ-ГРАД… Стольне місто на ріці Mов у чорта у руці. Пишно град ся розвиває І містян всіх розважає. Як прогнали ми орду Взяв наш Владко булаву. Мов до танцю він пішов І в палаци увійшов. Челядь громко промовляла І до танцю запрошала. Довгий крилами махав З писка слюні витирав. Всі бояри кричать: «Гуд!» Це наш славний Робін Гуд. Сотник Стримба не лапух Швидко Владка взяв в обух. Челядь тішиться гуде Все по нашому буде! Довгий крила вже сховав Слюні знову витирав. От князівство заживе Мов садочок розцвіте Новий князь добро несе Може буде добре вже. А князь Владко молодець Швидко дьоргав за уздець І не думав не гадав Владко воєвод придбав. Першим був князьок Назяр Той що їздив на позяр. Що палац си збудував Коли вогник поливав. І рука була тверда Била навіть мужика Матушку в дворі лупила Бо не рівно та ходила. Без Надії і Любві Кажуть не жили князі Владко теж не відставав І собі це все придбав. Надя глечики полоче І про всіх князьку стукоче А Любов немов в огні Це мабуть зловісні дні. Челядь тішиться, гуде До князька на чарку йде У палаци, як у двір Файний Владко брегадір. Війт місцевий теж мастак Ходить наче він батрак До Князька пороги б’є Грошики з казни кує. Час летить, шумить, гуде А князівство не цвіте Зароста все буряном Мов городець кабачком. Челядь тішиться, гуде Ще не час, усе буде. Довгий слюні повтирав І тепер вже промовчав. У князівстві знахар був Мірко звали, хто забув. Знав про все він і про всіх Хто здоровий, а хто псіх. Та в бояр на Мірка зуб Князь кричить: «Тобі каюк!» Стримба зібрання веде Знахар в суд і ось вам - фе. Що буде? Ніхто не знає Знахар ціхо ся сховав, Сотник й князь грушки щибає, Довгий знов ся заплював. Далі буде!Напишу!!! Я про всяку єрунду І про Галяцку княжну І про Стримбу орлика Про князівство й ослика.
Літописець галицький
10:08:56 22-12-2014

частина II Время знов прийшов писати Про князівство розказати. Про Старосту напишу І про всяку в світі бзду. Час пливе. Зима гряде! А життя гниле, гниле. Челядь тішиться, гуде, Ще не час, усе буде. Владко всівся у гнізді Мов кобила у вівсі. Стримба князя осідлав І на всіх він накладав. Та не тут прийшла біда З неба хмара насува. Славний град Станіславків Шле старостиних гонців. Челядь в раз заметушилась Щоб біда ця не случилась. В мить зібрали всю братву Не віддати булаву. Стримба зібрання зібрав Довгий крилами махав. І Лахоцький виступав: Похвалив і облизав, Владка так він шанував. Той Лахоцький - хитрий жук Лізе всюди як павук. Цей князьок бальона грав І народ свій обкрадав, Фіру не одну придбав Не одного обскакав. Слово мовив і князьок, Той, що міряв потічок, Вчив він трохи діточок Напивався як бичок. Крилось град його земля Це Федоря – ось імя. Обізвалась мамка Ріна Кажуть файна господиня: Ти староста не правий Вовка наш один такий. Спинку гарно він тримає Нашу челядь обіймає. Важність в нього своя є: Не чіпай ВОНО своє. Відстояли Владка всі Хоч князівство у біді. Всі городи в буряні, Але нам нужни свої Чемні, милії князі. Князь словами промовля Наче Гоголя слова. Віршем криє, покриває Челядь свою звеселяє. Владка тільки не сприйма Його рідная братва Та що пальці три тримає Й оселедці одягає. Брате наш, ти нас продав! Тільки трон ти обійняв, В душу ти нам так наклав Ти забув, хто тебе пхав?! Та ми браття всі такі Тільки нам зайти в князі Забуваєм хто ми. Ні?! Ось напевне нам каюк І загнемся наче крюк. При такому ґаздівстві Всі будемо у …..багні! Будем знов новин чекати І історію писати. А на цьому мабуть все!!! Далі буде! ХАЙ ЖИВЕ!!!
Літописець галицький
10:56:06 25-12-2014

Час глаголить знов прийшов Як процес в князівстві йшов. У палацах як було Про керовніцтво й бухло. Було так мов на балі Як у діда уві сні Матушки бухали За здоровя випивали. Князь хотів навксти лад Вскочив з трону і в палац. Там гучненько вже було, Мов базар усе гуло. Князь зайшов в четвертий ряд, Грюкав стукав все підряд. «Ви попались не шуміть. Це я князь в мить відчиніть. Стукай, грюкай і кричи Не дамо тобі ввійти. Тишком матушки кривлялись Та із князя насміхались. Ось керовніцтво князька Не вартує і нуля. Доведе він нас у мить Скоро не буде що пить. А Староста мудрий був Про невдаху не забув Про «здобутки» і опрос Каже Влодку досвідос. Челядь бистро ся зібрала До старости завітала «Хочем Влодка і усе! Це наш князь нехай буде». А Староста їм в отвіт: «Ви читали браття звіт?! При такому ґаздівстві Ви всі браття у …багні. «НИЖЧЕ ПЛІНТУС! Я кажу. Вірте браття не брешу. Краще в трон любий баран Ніж ваш князь і отаман. То ж чекайти ви письма Із містечка за Дніпра Дам вам мудрого орла Щоб ви вилізли з багна. Влодкові большой привіт Хай читає краще звіт. Розум хай пускає в хід І не лиже всім мов кіт. З цього байка виплива, Прочитавши сі слова. Не той князь що у сідлі Той, що розум в голові. Тож чекаймо вісточки для моєї кісточки От на цьому слові Бувайте здорові.
Пані Галичанка
20:27:13 25-12-2014

Автору цього "шедевру" не завадиило б трохи граматику повчити. А то це схоже на "творєніє" не дуже грамотного учня 5-го класу )))


E-mail:
Пароль:

Прізвище та ім’я:
E-mail:
Пароль:
Ще раз пароль:

УВАГА!
Після реєстрація на вашу електронну адресу прийде лист, в якому буде підтвердження реєстраниці.Статистика


Locations of visitors to this page

Український рейтинг TOP.TOPUA.NETНаша кнопка:Газета Галицьке слово м.Галич


 
Газета «Галицьке слово» © 2010 рiк. Всі права на авторські матеріали належать газеті «Галицьке слово».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Галицьке слово», а при передруку
в інтернеті - з активним гіперпосиланням на galslovo.if.ua. Адреса для листування з редакцією: galslovo@ukr.net