на сайті  
   
 
Четвер, 24 вересня 2020 року
 


Ваша думка
З якими правовими питаннями у Вас найчастіше виникають труднощі?
оформлення спадщини
оформлення права власності
оренда земельної ділянки
розлучення
позбавлення батьківських прав
оскарження рішень чи бездіяльності органів державної влади
оформлення субсидії
виплата аліментів
виправлення описки в документах
Інше:

        

Переглянути результати

 

Рекомендуємо
 

Загрузка...КАДРИ – НА РІВНІ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
23.10.2010 | Переглядів: 4487
Рейтинг

     Олександр ДжураЕнергетика займає особливе місце в національній економіці. Вона визначає науково-технічний та соціально-економічний поступ країни. Але, як і всюди, її потенціал становлять кадри. Саме їх для галузі вже п’ятий десяток років готує Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Більше 12 тисяч його випускників зайняті в енергетиці України.
     Серед випускників досвідчені організатори виробництва, наставники молоді, серед яких директор Бурштинської ТЕС Мирон Романів, головний інженер та заступник директора станції Василь Немченко, Орест Данилюк, начальник виробничо-технічного відділу станції Ярослав Сторожук, міський голова Бурштина Ярослав Громко, директор та головний інженер Галицького РЕМу Тарас Гнатюк, Микола Небор, професор Львівського аграрного університету Іван Шувар, заступник голови правління «Західенерго» Степан Дашкевич, начальник житлово-комунальної служби міста Бурштина Петро Патригура, начальники виробничих підрозділів, машиністи енергоблоків Бурштинської ТЕС, Добротвірської ТЕС, Ладижинської ТЕС, Калуської ТЕЦ, виробничих підрозділів обленерго.
     У коледжі працюють високо-кваліфіковані педагоги, створено потужну навчально-матеріальну базу. Розпочато підготовку бакалаврів за трьома напрямами денної та заочної форми навчання. Колишній технікум перетворився на вищий навчальний заклад II рівня акредитації. І є всі передумови для створення вищого навчального закладу III рівня акредитації.
     Про здобутки і перспективи коледжу наша розмова з директором навчального закладу, кандидатом філософських наук, доцентом, почесним енергетиком України, відмінником освіти України Олександром Джурою.
     – Вважаю, що ми зробили правильний вибір. Стали структурним підрозділом Івано-Франківського національного університету нафти і газу, ліцензували три напрями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», а саме: «Економіка підприємства», «Теплоенергетика», «Електротехніка та електротехнології». Відділення базової вищої освіти співпрацює також з відповідними кафедрами Львівського національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет», Української інженерно-педагогічної академії м. Харкова, Тернопільського національного економічного університету, Чернівецького національного університету. Завдяки реструктуризації було створено відділення загальноосвітньої підготовки, технічне, економічне, заочне, базової вищої освіти з денною та заочною формами навчання. Сучасні комп’ютерні центри дозволяють залучати студентів до написання курсових та дипломних проектів, використання Інтернету для виконання індивідуальних завдань, проведення складних розрахунків, моделювання виробничих ситуацій. Проводяться роботи з освоєння дистанційної форми навчання. Великою перевагою підготовки бакалаврів технічних напрямів у нашому навчальному закладі є те, що лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття проводяться не лише в кабінетах, лабораторіях, а й безпосередньо у виробничих цехах Бурштинської ТЕС. Велика заслуга у становленні коледжу належить викладачам, справжнім професіоналам своєї справи, які не один десяток років віддали педагогічній роботі, серед яких В.Дремлюга, О.Дремлюга, В.Остапенко, І.Возняк, М.Андреєв, І.Богуцький, Р.Ціж, В.Лихопій, Ю.Костецький, Б.Боднар, М.Ємбрик, М.Шувар, Г.Остафійчук, Н.Денис, О.Іванців, С.Іванців, В.Марусячин, А.Міка, С.Островський, В.Панас, Н.Пастух, Б.Рибчук, П.Сверида, Г.Серветник, Б.Слободян, Г.Кіт, Т.Чолій.
     Готуючи конкурентоспроможних фахівців, ми активно працюємо над введенням та удосконаленням інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на особистісний розвиток студента, над створенням електронних підручників та посібників на електронних носіях.
     Інтегровані та бінарні заняття дозволяють об’єднати зусилля декількох викладачів у навчанні і вихованні студентів під час одного заняття. Проведення цих занять сприяє активізації навчально-виховного процесу в коледжі, підвищує зацікавленість студентів і збільшує їх можливість для самовдосконалення.
      Серед пріоритетних завдань — підготовка власних науково-педагогічних кадрів, залучення до навчального процесу на постійній основі науковців. Передбачено продовжувати нові форми та методи проведення навчальних занять. Працюємо над розширенням комп’ютерного парку, впровадженням нових інформаційно-комунікативних технологій. На часі створення поліграфічної бази для випуску навчальних та методичних посібників, довідників, інформаційних бюлетнів, газети.
     Перші кроки практичного застосування теоретичних знань майбутні фахівці набувають у на-вчально-виробничих майстернях, лабораторіях коледжу та в цехах Бурштинської ТЕС. Там студенти здобувають практичні навики слюсарної справи, розвивають уміння з монтажу та ремонту обладнання. Технологічну та переддипломну практики вони проходять на базових підприємствах. А для сприяння працевлаштування випускників у коледжі діє робоча група, мета якої – зустрічі з роботодавцями, випускниками та їх батьками, укладання договорів з підприємствами усіх форм власності. Завдяки цьому значна частина торішніх випускників працевлаштовані.
     – Для підготовки конкурентоспроможних фахівців необхідні кадри, матеріально-технічна база, методичне забезпечення. Як вирішуються ці питання у навчальному закладі?
     – Навчально-виховний процес здійснює науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 38 докторів та кандидатів наук, 10 викладачів-методистів, 55 викладачів вищої категорії, 12 відмінників освіти. Водночас тринадцять викладачів працюють над здобуттям наукових степенів та вчених звань. Зауважу,  що енергоколедж тісно співпрацює з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До здійснення навчально-виховного процесу залучено докторів, кандидатів наук, науковців вищих навчальних закладів західного регіону.
     Виконуючи рекомендації Болонського процесу, адміністрація енергоколеджу працює над впровадженням та вдосконаленням інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на особистісний розвиток студента. Проводиться робота з освоєння дистанційної форми навчання, використання Інтернету для виконання індивідуальних завдань, проведення складних розрахунків, моделювання виробничих процесів, наближених до реальних умов.
     До послуг студентів 57 лабораторій та кабінетів, сім комп’ютерних центрів, п’ять навчально-виробничих майстерень, бібліотека і читальна зала, три спортивні зали, стадіон. Значну увагу приділяємо залученню студентів бакалаврату до науково-пошукової та дослідницької роботи.
     – Олександре Дмитровичу, чим пам’ятним є для Вас і колективу цей навчальний рік?
     – В першу чергу він є пам’ятним тим і ввійде в історію нашого навчального закладу, що відбувся перший випуск бакалаврів напрямів «Теплоенергетика», «Економіка підприємства». З новим статусом коледж одержав можливість готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Було проведено ліцензування та акредитування напрямів спеціальностей  «Економіка підприємства», «Теплоенергетика». Звичайно, цьому передувала величезна робота всього педагогічного колективу.
     В червні цього року в урочистій обстановці у коледжі відкрито музей «Історія навчального закладу». Іде підготовча робота та збір матеріалів до написання книги про коледж. Прагнемо, щоб все це стало справжньою творчою лабораторією як для викладачів-початківців, так і для майбутніх фахівців.
     Постійну увагу приділяємо питанням духовності та патріотизму, що є невід’ємними складовими навчального процесу. Ми прагнемо, щоб молодь була носієм моральної культури, духовності та краси, любила рідну землю, мала повагу до особистості. Ми побудували духовну світлицю-каплицю Божої Матері, пам’ятник Просвітителю — символу науки, культури, виховання.
     Студенти й викладачі нашого коледжу є частими гостями в музеях «Берегиня», національно-визвольних змагань у Бурштині, Національному заповіднику «Давній Галич». До послуг всіх учасників виховного процесу бібліотека, читальна зала. Молодь бере участь у гуртках художньої самодіяльності. Системними стали виховні заходи на різноманітну тематику.
     Основним завданням на етапі становлення вищої базової освіти є підготовка власних наукових  кадрів, залучення науковців до праці на постійній основі, накопичення наукової та навчально-методичної літератури та інших дидактичних посібників, проведення матеріальної бази кабінетів та лабораторій у відповідність з навчальними програмами дисциплін.
     Очолюваний мною колектив гордиться тим, що вища освіта з року в рік набуває ширших обертів і докладає максимум сил та енергії для її утвердження.
     
     

Розмову записав Мар’ян Грінер, завідувач інформаційно-видавничим відділом Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ


 Опубліковано в номері №47 (1625) в рубриці «Офіційно»

Коментарі:

Коментарів поки що нема.Ім’я:
Коментар:

Скільки буде 1 + 8 =

* Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях.
Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти.
Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.Галицький чат
n
10:56:20 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:24 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:34 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
n
10:56:42 20-05-2014

Просимо дотримуватися етики і толерантності у своїх коментарях. Пам’ятайте, що ваші висловлювання можуть прочитати діти. Коментарі, які міститимуть нецензурну лексику або образливі слова, що стосуються тієї чи іншої особи, будуть видалятися.
сестра
17:05:10 20-05-2014

Звертаюся до всіх небайдужих = у Галицькій ЦРЛ народила дитину 16річна сирота з дитячого будинку! Потребує дитячих речей,харчування,памперсів!!! Допоможемо всі,хто чим може!!!
Гнатенко Іван
18:11:47 23-05-2014

До сестра напишіть, будь ласка, якісь координати, куди чи кому надавати гроші чи допомогу в іншій формі.
сестра
09:14:34 01-06-2014

До Гнатенко Дівчина знаходиться у Галицькій ЦРЛ,дитячому відділі,бо не має куди йти з дитиною!
сестра
09:17:11 01-06-2014

До Редактора!!!!! Народ інтересується на кого Ви працюєте????Чому доступ в чат зробили по реєстрації???Щоб народ не міг ВІЛЬНО! зайти і написати чи прочитати правду????
сестра
09:18:25 01-06-2014

Редактору! А може тому,що Ви як були при регіонах,так і сидите?????
Теслюк Володимир
21:14:50 01-06-2014

Шановна сестро, ніхто нікому ніколи не забороняв писати в чаті ПРАВДУ!!! І ніхто не обмежував вхід до чату... Ви самі вільно увійшли і пишете те, що маєте на думці... Реєстрацію запроваджено як і на інших сайтах для того, щоб можна було виявити непорядних дописувачів, які дозволяли собі писати тут образливі і нецензурні висловлювання. Щодо "регіонів", то я там ніколи не був, і працюю виключно для людей. Дякую.
Теслюк Володимир
21:17:14 01-06-2014

Доречі, Ви, сестро, теж могли б назвати своє справжнє ім'я... )))))) Чи Ви боїтеся?
сестра
13:38:55 02-06-2014

Та мені нема чого боятися..... Продажної влади???Це Ви при всіх владах співаєте їм честь і хвалу!!!!!
Теслюк Володимир
14:52:59 02-06-2014

Якщо Вам нема чого боятися, то підписуйтеся своїм іменем, яке Вам дали батьки...
Гнатенко Іван
18:21:03 02-07-2014

до сестра. невже так важко пройти хвилинну рпеєстрацію?? чи вже настільки низький рівень інтелекту, що важко написати e-mail і придумати простенький пароль???? яким же чином вам заважає вільно написати реєстрація??? ніхто ж не коректує ваші повідомлення!!!! Реєструйтеся і пишіть!!!!!
Гнатенко Іван
18:22:00 02-07-2014

до сестра. хоча можливо тут доречніше було б сказати відомою всім фразою: "якщо людина мертва, то це надовго, якщо дурна. то назавжди"!!!!!
Шмельова Марія Вадим
18:22:34 16-09-2014

Підкажіть будь ласка може кто здає квартиру в Галичі
петро
12:00:12 11-12-2014

КАЗКОВИЙ ГАЛЯЦ-ГРАД… Стольне місто на ріці Mов у чорта у руці. Пишно град ся розвиває І містян всіх розважає. Як прогнали ми орду Взяв наш Владко булаву. Мов до танцю він пішов І в палаци увійшов. Челядь громко промовляла І до танцю запрошала. Довгий крилами махав З писка слюні витирав. Всі бояри кричать: «Гуд!» Це наш славний Робін Гуд. Сотник Стримба не лапух Швидко Владка взяв в обух. Челядь тішиться гуде Все по нашому буде! Довгий крила вже сховав Слюні знову витирав. От князівство заживе Мов садочок розцвіте Новий князь добро несе Може буде добре вже. А князь Владко молодець Швидко дьоргав за уздець І не думав не гадав Владко воєвод придбав. Першим був князьок Назяр Той що їздив на позяр. Що палац си збудував Коли вогник поливав. І рука була тверда Била навіть мужика Матушку в дворі лупила Бо не рівно та ходила. Без Надії і Любві Кажуть не жили князі Владко теж не відставав І собі це все придбав. Надя глечики полоче І про всіх князьку стукоче А Любов немов в огні Це мабуть зловісні дні. Челядь тішиться, гуде До князька на чарку йде У палаци, як у двір Файний Владко брегадір. Війт місцевий теж мастак Ходить наче він батрак До Князька пороги б’є Грошики з казни кує. Час летить, шумить, гуде А князівство не цвіте Зароста все буряном Мов городець кабачком. Челядь тішиться, гуде Ще не час, усе буде. Довгий слюні повтирав І тепер вже промовчав. У князівстві знахар був Мірко звали, хто забув. Знав про все він і про всіх Хто здоровий, а хто псіх. Та в бояр на Мірка зуб Князь кричить: «Тобі каюк!» Стримба зібрання веде Знахар в суд і ось вам - фе. Що буде? Ніхто не знає Знахар ціхо ся сховав, Сотник й князь грушки щибає, Довгий знов ся заплював. Далі буде!Напишу!!! Я про всяку єрунду І про Галяцку княжну І про Стримбу орлика Про князівство й ослика.
Літописець галицький
10:08:56 22-12-2014

частина II Время знов прийшов писати Про князівство розказати. Про Старосту напишу І про всяку в світі бзду. Час пливе. Зима гряде! А життя гниле, гниле. Челядь тішиться, гуде, Ще не час, усе буде. Владко всівся у гнізді Мов кобила у вівсі. Стримба князя осідлав І на всіх він накладав. Та не тут прийшла біда З неба хмара насува. Славний град Станіславків Шле старостиних гонців. Челядь в раз заметушилась Щоб біда ця не случилась. В мить зібрали всю братву Не віддати булаву. Стримба зібрання зібрав Довгий крилами махав. І Лахоцький виступав: Похвалив і облизав, Владка так він шанував. Той Лахоцький - хитрий жук Лізе всюди як павук. Цей князьок бальона грав І народ свій обкрадав, Фіру не одну придбав Не одного обскакав. Слово мовив і князьок, Той, що міряв потічок, Вчив він трохи діточок Напивався як бичок. Крилось град його земля Це Федоря – ось імя. Обізвалась мамка Ріна Кажуть файна господиня: Ти староста не правий Вовка наш один такий. Спинку гарно він тримає Нашу челядь обіймає. Важність в нього своя є: Не чіпай ВОНО своє. Відстояли Владка всі Хоч князівство у біді. Всі городи в буряні, Але нам нужни свої Чемні, милії князі. Князь словами промовля Наче Гоголя слова. Віршем криє, покриває Челядь свою звеселяє. Владка тільки не сприйма Його рідная братва Та що пальці три тримає Й оселедці одягає. Брате наш, ти нас продав! Тільки трон ти обійняв, В душу ти нам так наклав Ти забув, хто тебе пхав?! Та ми браття всі такі Тільки нам зайти в князі Забуваєм хто ми. Ні?! Ось напевне нам каюк І загнемся наче крюк. При такому ґаздівстві Всі будемо у …..багні! Будем знов новин чекати І історію писати. А на цьому мабуть все!!! Далі буде! ХАЙ ЖИВЕ!!!
Літописець галицький
10:56:06 25-12-2014

Час глаголить знов прийшов Як процес в князівстві йшов. У палацах як було Про керовніцтво й бухло. Було так мов на балі Як у діда уві сні Матушки бухали За здоровя випивали. Князь хотів навксти лад Вскочив з трону і в палац. Там гучненько вже було, Мов базар усе гуло. Князь зайшов в четвертий ряд, Грюкав стукав все підряд. «Ви попались не шуміть. Це я князь в мить відчиніть. Стукай, грюкай і кричи Не дамо тобі ввійти. Тишком матушки кривлялись Та із князя насміхались. Ось керовніцтво князька Не вартує і нуля. Доведе він нас у мить Скоро не буде що пить. А Староста мудрий був Про невдаху не забув Про «здобутки» і опрос Каже Влодку досвідос. Челядь бистро ся зібрала До старости завітала «Хочем Влодка і усе! Це наш князь нехай буде». А Староста їм в отвіт: «Ви читали браття звіт?! При такому ґаздівстві Ви всі браття у …багні. «НИЖЧЕ ПЛІНТУС! Я кажу. Вірте браття не брешу. Краще в трон любий баран Ніж ваш князь і отаман. То ж чекайти ви письма Із містечка за Дніпра Дам вам мудрого орла Щоб ви вилізли з багна. Влодкові большой привіт Хай читає краще звіт. Розум хай пускає в хід І не лиже всім мов кіт. З цього байка виплива, Прочитавши сі слова. Не той князь що у сідлі Той, що розум в голові. Тож чекаймо вісточки для моєї кісточки От на цьому слові Бувайте здорові.
Пані Галичанка
20:27:13 25-12-2014

Автору цього "шедевру" не завадиило б трохи граматику повчити. А то це схоже на "творєніє" не дуже грамотного учня 5-го класу )))


E-mail:
Пароль:

Прізвище та ім’я:
E-mail:
Пароль:
Ще раз пароль:

УВАГА!
Після реєстрація на вашу електронну адресу прийде лист, в якому буде підтвердження реєстраниці.Статистика


Locations of visitors to this page

Український рейтинг TOP.TOPUA.NETНаша кнопка:Газета Галицьке слово м.Галич


 
Газета «Галицьке слово» © 2010 рiк. Всі права на авторські матеріали належать газеті «Галицьке слово».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Галицьке слово», а при передруку
в інтернеті - з активним гіперпосиланням на galslovo.if.ua. Адреса для листування з редакцією: galslovo@ukr.net