7 липня – День працівників природно-заповідної справи

7 липня – День працівників  природно-заповідної справи

     

     7 липня наш колектив, напередодні 10-річчя створення Галицького національного природного парку разом із  працівниками природно-заповідної справи України відзначає своє професійне свято, встановлене Указом Президента України у серпні 2009 р.  Указ засвідчив визнаннявкладу охоронців природи у справу збереження і відновлення біологічного і ландшафтного біорізноманіття, розвитку територій і об’єктів природно-заповідної справи України.Свою діяльність галицькі природоохоронціспрямовують  на:- охорону і збереження унікальних природних  комплексів лісової, лучно-степової та водно-болотних екосистем  Передкарпаття та Опілля;– підтримку та забезпечення екологічної рівноваги в регіоні;– проведення науково-дослідних робіт по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробку наукових рекомендацій з питань   охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;– створення умов для організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах із додержанням встановленого режиму охорони його природних комплексів та об’єктів;– здійснення еколого-просвітньої роботи.У нашому Парку охороняється та відтворюється:- 26 рідкісних і зникаючих природних середовищ – грабово-дубові та букові ліси, степи, джерела, річкові гравієві екотопи, які потребують запровадження спеціальних заходів щодо їх збереження (згідно Резолюції № 4 1996 р. Постійного комітету Бернської конвенції).- 36 рослинних угруповань, які занесено до Зеленої книги України.- 2 водно-болотні угіддя міжнародного значення - Бурштинського водосховища і річки Дністер – як середовища мігруючих та зимуючих птахів (згідно Рамсарської конвенції 1971 р).Тут охороняється 66 видів судинних рослин та 14 видів вищих грибів, які занесені до Червоної книги України, 4 – до Європейського Червоного списку і 4 - до переліку Бернської конвенції.85 видів тварин на території парку занесені до Червоної книги України, 286 - до Бернської конвенції, 49 - до переліку Міжнародного союзу охорони природи, 35 - до Європейського Червоного списку тощо.Науковці та працівники Парку продовжують інвентаризацію об’єктів неживої природи (печер, гротів, скель, озер, джерел, карстових лійок і колодязів), проводять геологічні та гідрологічні дослідження поверхневих та підземних вод, рельєфу, розробляють рекомендації щодо збереження природних комплексів та об’єктів.Здійснюється моніторинг стану популяцій рідкісних видів рослин і тварин на 54 постійних пробних площах, 5 зоологічних маршрутах. За результатами інвентаризації флори та мікобіоти на території Парку виявлено 960 видів судинних рослин, понад 400 видів грибів. Зареєстровано 162 асоціації лісових, лучних, водно-болотних і степових рослинних угруповань.На базі Галицького НПП функціонує Еколого-освітній, туристичний комплекс, основними структурними елементами якого є: музей «Природа землі Галицької»; екзотаріум; центр реабілітації диких тварин; дендропарк. За півріччя тут  побувало більше чотирьох тисяч відвідувачів, які розширили свої знання про природу та відчувають потребу шанувати природу для себе і прийдешніх поколінь.У Центрі реабілітації диких тварин, який за останні чотири роки зміцнив матеріальну базу за активної підтримки місцевих органів влади, обласної держадміністрації, ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ми лікуємо і утримуємо покалічених звірів, щоб знову повернути їх у дику природу. Злагоджену роботу в питаннях природно-заповідної справи забезпечують 120 працівників нашого Парку, які трудяться у чотирьох лісництвах та апараті управління. Відповідально, творчо підходять до вирішення справ головний лісничий Василь Хованець, заступник директора з наукової роботи Володимир Бучко, начальник  дільниці рекреації та туризму Ігор Мислюк, завідувач Центру реабілітації диких тварин Андрій Гембарський та інші працівники. На передньому краї збереження  природних комплексів Парку – інспектори з охорони природно-заповідного фонду Григорій Перепічка, Мирон Миронишин,  Іван Шевчук, лісничий Мирослав Озарків, помічник лісничого  Блюдниківського лісництва Роман Ушневич.Вітаючи колектив Парку  з професійним святом – Днем працівників природно-заповідної справи,бажаю кожному міцного здоров’я і благополуччя, нових здобутків у благородній справі охорони довкілля, збереження неповторної краси рідної природи.   

Олег Гайдук, директор Галицького національного природного парку