Добровільна сплата єдиного внеску

     З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
     Для забезпечення страхового стажу при призначенні пенсій особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску.
     Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є :
     - фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами, зумовленими похованням, та від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
     - члени фермерського господарства, особистого селянського господарства – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;
     - громадяни України, які працюють за межами України, – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та пенсійне страхування.
     Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.
     Для добровільної сплати єдиного внеску особи подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заяву. Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, має право перевірити викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.
     З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше, ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
     Єдиний внесок встановлюється у розмірі, визначеному у Законі «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Для осіб, які виявили бажання брати участь в одному із видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір єдиного внеску визначається у таких відсотках: на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 33,2%; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 1,5%; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 1,9%; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, – 1,51%.
     Управління Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:
     - підлягає загально-обов’язковому державному соціальному страхуванню;
     - не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою цієї статті;
     - подала неповні або недостовірні відомості;
     - раніше укладала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
     - бажає укласти договір на строк менше одного року.
     Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:
     1) застрахованою особою :
     - за її бажанням, якщо договір діяв не менше одного року;
     - у разі систематичного порушення умов договору територіальним органом Пенсійного фонду;
     2) територіальним органом Пенсійного фонду у разі:
     - набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов’язань щодо участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
     - виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
     - систематичного порушення застрахованою особою умов договору;
     - смерті застрахованої особи;
     3) за згодою сторін, якщо договір діяв не менше одного року.
     Особи, які бажають заключити договір про добровільну сплату єдиного внеску, для забезпечення страхового стажу при призначенні пенсії можуть звернутися за адресою: м.Галич, вул. Шевченка, 10, тел. 22-069. 

Л.М. Шемерлюк, заступник начальника управління - начальник відділу обліку за надходженням платежів