Головне управління статистики Івано-Франківської області інформує

     Заробітна плата найманих працівників на підприємствах, в організаціях у січні-червні 2010 року
     Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб), розташованих на території Галицького району, у січні–червні п.р. становила 2203 грн. і у 2,5 раза перевищила рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 квітня п.р. 884 грн.), і перевищила середньо-обласний показник на 21,4%. За рівнем оплати праці серед міст і районів області Галицький район посів друге  місце  після  Долинського району.
     
     Зовнішня торгівля товарами підприємств і організацій за І півріччя 2010 року
     Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності Галицького району за І півріччя п.р. склали, відповідно, 199,2 тис.дол.США і 1,9 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги  експорту зменшились у 2,4 раза, імпорту – на 7,6%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишилося від’ємним (-1,7 млн.дол.США).
     Питома вага району в загальних обсягах зовнішньої торгівлі області становила в експорті – 0,1%, в імпорті – 1,2% (за І півріччя 2009р. – відповідно, 0,4% і 1,9%).
     Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 19 країн світу.
     Основний експортний потік з району був направлений до Естонії, Польщі, Литви, Австрії та Туреччини. Понад 80% обсягів відвантажень з району займала деревина і вироби з деревини. Вагомими також були обсяги експорту мінеральних продуктів.
     Більше третини обсягів імпорту надходили в район зі США. Крім того, вагомими були обсяги  надходжень з  Німеччини, Китаю, Швейцарії та Чеської Республіки.  Близько третини надходжень в район товарів із-за меж країни склала продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і поставки мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та паперу і картону.
     
     Інвестиційне забезпечення економіки за січень-червень 2010 року
     За січень-червень п.р. у розвиток економіки Галицького району вкладено 75,9 млн.грн. капітальних інвестицій, з них 75,7% склали інвестиції в основний капітал. Порівняно з відповідним періодом 2009р. обсяг капіталовкладень зріс на чверть.
     У розрахунку на одну особу освоєно 923 грн. інвестицій, що відповідає 6 місцю серед міст та районів області.
     Найбільшу частку (72,4%) інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промисловості, їх обсяг зріс на 18,2% порівняно з відповідним періодом попереднього року.
     У житлове будівництво освоєно 10,4 млн.грн. (18,1% загального обсягу капіталовкладень), що на 11,7% більше  рівня січня–червня 2009р.
     Збільшились асигнування у розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства, освіти.
     
     Введення в дію житла у січні-червні 2010 року
     У січні-червні 2010р. у Галицькому районі введено в експлуатацію 16 індивідуальних будинків та один багатоквартирний на 40 квартир загальною площею 6,3 тис.м2. У сільській місцевості збудовано 3 приватні будинки на 657 м2.
     Протягом ІІ кварталу введено в дію 15 приватних будинків загальною площею 3,2 тис.м2 (51,2% загального обсягу).
     Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги введеного житла по району зросли в 1,7 раза. Якщо у міських поселеннях спостерігалось їх зростання у 2,2 раза, то у сільській місцевості допущено скорочення на 45,2%.
     Більшість житла (54,5% загального обсягу) збудовано індивідуальними забудовниками.
     Середній розмір помешкання склав 112 м2  (по області – 117 м2).
     Серед введених квартир переважали двокімнатні (57,1% до загальної кількості).
     
     Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних  джерел  забруднення підприємств у січні-червні 2010 року
     Протягом січня–червня п.р. в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення 10 підприємств, взятих на облік державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області, надійшло  68,3 тис.т шкідливих речовин, що на 28,0% менше, ніж за відповідний період попереднього року.
     У  складі  викинутих  шкідливих  речовин  було  56,4 тис.т (82,6%)  діоксиду  та  інших  сполук  сірки, 7,9 тис.т  (11,6%)  речовин  у  вигляді  суспендованих твердих частинок, 3,5 тис.т (5,1%) сполук азоту, 382,2т (0,6%) оксиду вуглецю, 130 т (0,2%) метану.
     Щільність викидів у розрахунку  на  квадратний  кілометр  території  району склала 94,5 т шкідливих  речовин, що на 36,7 т менше, ніж за січень-червень 2009р., на одну особу – 1,1 т проти 1,5 т.
     
     Прямі іноземні інвестиції в економіку у січні–червні 2010 року
     Станом на 1 липня 2010р. в економіку Галицького району іноземними інвесторами з 7 країн світу вкладено 839,2 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, з них у січні-червні п.р.– 598,4 тис.дол. Сукупний обсяг іноземного капіталу (порівняно з обсягом на початок року) зріс у 3,3 раза.
     Основними інвесторами залишаються нерезиденти Австрії, Туреччини і Кіпру, якими вкладено 97,6% іноземного капіталу в районі.
     Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів   виявилися підприємства промисловості і сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг, де зосереджено понад 97% іноземного капіталу.

М.Колімбровський, начальник Головного управління статистики в Івано-Франківській області