Не допустити порушень прав громадян

     Організація роботи зі зверненнями громадян в управлінні Держкомзему у Галицькому районі здійснюється у відповідності до Закону України “Про звернення громадян», указів Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”.    
     Наказом від 20.05.2010 року №15 затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом управління Держкомзему в Галицькому районі.
     У 2010р. управлінням розглянуто 273 звернення громадян, в тому числі на усному прийомі – 187. За дорученням Головного управління управлінням Держкомзему і Галицьком районі в поточному році розглянуто 14 звернень, облдержадміністрації та райдержадміністрації – 55, органів прокуратури – 6, із «гарячої лінії» – 30.
     Для вивчення порушених у зверненнях питань впроваджується практика розгляду звернень з виїздом на місце (в складі відповідних комісій сільських рад). Участь у комісіях взяли представники від управління: Р.В.Онуфрик, Я.М.Алексеєнко, М.В.Васильчук, В.І.Мельник, М.З. Александрів, Г.Ф.Антонів, В.Й.Ковальчук, В.Я.Рарик, О.М.Товста, Г.Є.Турчин, В.С.Шемерлюк, Г.А.Щепанська. Окремі виїзди на місця з питань вирішення земельних спорів за зверненнями (скаргами) громадян району, в т.ч. до Президента України, Верховної Ради України, Верховного Суду України проводились спільно із відділами й управліннями РДА, районною радою та Облдержземінспекцією.
     Спільно із РДА та районною радою проводились виїзди на місця з питань вирішення земельних спорів за зверненнями (скаргами) громадян району.
     За колективними зверненнями проводилися зустрічі із мешканцями в населених пунктах Дем’янів, Кінчаки, Кремидів, Маріямпіль, Тумир.
     В рамках безоплатних оформленнь та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки на вимогу відповідної постанови КМУ №844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році” було забезпечено також оперативне приймання й розгляд звернень громадян, котрі приймалися через ДУ «Соціально-контактний центр» на «гарячу лінію» Кабінету Міністрів України. Всього опрацьовано 115 звернень.
     Переважна більшість проблемних питань, з якими зверталися до управління громадяни, юридичні особи, представники органів місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання, стосуються надання консультацій (роз’яснень) щодо чинного законодавства, яке врегульовує набуття прав на землю, вирішення земельних (межових) спорів та захисту прав на землю, фінансово-технічних аспектів здійснення землеустрою за укладеними договорами, спадкування землі тощо.
     З метою зменшення кількості повторних звернень громадян до Управління вживаються заходи, спрямовані на усунення умов та причин, що їх викликають. Заявникам надаються повні, однозначні та обґрунтовані відповіді по суті з дотриманням встановлених законодавством строків; не допускається практика безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам чи визнання звернень необгрунтованими; заявникам роз’яснюється порядок оскарження прийнятих за зверненнями рішень; забезпечується інформування населення про стан роботи із зверненнями громадян та надання правової допомоги; створені умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг та надається можливість ознайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.
     У січні ц.р. загальний стан правової роботи та роботи із зверненнями громадян перевірялися Головним управлінням Держкомзему у Івано-Франківській області. Їх оцінено позитивно.
     
     

Юридичний сектор управління Держкомзему в Галицькому районі