РОКИ СТАНОВЛЕННЯ

РОКИ СТАНОВЛЕННЯ
РОКИ СТАНОВЛЕННЯ       Історія зародження, становлення і розвитку казначейства надзвичайно багата і тривала.
      Терміни казна” і “казначейство” мають різні тлумачення в різних країнах. У вузькому розумінні казна – це місце, куди надходили гроші і звідки здійснювалися платежі для конкретних цілей.
      Історично казначейство виконувало кілька функцій:
      - відповідало за збереження багатства держави;
      - було місцем, куди збиралися платежі в державі і з якого держава здійснювала виплати;
      - відповідало за карбування монет;
      - виконувало функцію облікового відомства.
      Процес створення казначейства бере початок з тих часів управління казною, коли не існувало чіткого розмежування між особистою власністю титулованого володаря та власністю держави.
      Прообразом казначейства можна вважати княжу казну Ярослава Мудрого і його спадкоємців.
      У 1821 році імператор Олександр І видав Указ про створення Департаменту державного казначейства в складі Міністерства Фінансів. Саме з цього періоду і почалося становлення системи Державного казначейства, яка згодом набула державної значущості.
      4 травня 1919 року Декретом Ради Народних Комісарів Департамент державного казначейства було скасовано і злито з Народним банком РРФСР, у складі якого було утворено особливий кошторисний підрозділ з обслуговування вищих і центральних установ держави.
      До середини 1993 року в Україні діяла банківська система виконання державного бюджету, що перейшла у спадок СРСР з його централізованою економікою та однорівневою банківською системою. Тогочасна практика касового виконання державного бюджету була розрахована на систему єдиного банку і не відповідала дворівневій банківській системі, яка почала формуватися в Україні.
      Ситуація змінилась із запровадженням з 1 липня 1993 року нової системи касового виконання бюджету. Згідно з Указом Президента України від 18.06.1993р. “Про порядок виконання Державного бюджету Укріїни” Національний банк за згодою Міністерства фінансів України запровадив з другого півріччя 1993 року єдину схему касового виконання бюджету.
      Недосконалість ситеми управління коштами бюджету комерційними банками особливо виявлялася в період економічної кризи, спаду виробництва, як наслідок кризи платежів, що призвело до відсутності коштів на рахунках підприємств, організацій, бюджетних установ.
      За таких умов постало питання оперативного управління бюджетними коштами, спрямування їх на першочергові соціально-економічні проблеми, що можливо було здійснити лише через створення нової структури з налагодженим прозорим механізмом виконання державного бюджету. Тому 27 квітня 1995р. Указом Президента України на №335/95 було створено Державне казначейство України, а Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року за №590 затверджено Положення про Державне казначейство України.
      Державне казначейство України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства фінансів України. Головними фукнкціями органів Держказначейства є:
      - організація обслуговування державного і місцевих бюджетів України та здійснення контролю за ним;
      - здійснення управління наявними коштами державного бюджету та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;
      - здійснення фінансування видатків державного бюджету;
      - здійснення контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів.
      В Галицькому районі управління Державного казначейства функціонує з 1 лютого 1996 року.
      Станом на 1 квітня 2010р. УДК у Галицькому районі обслуговує 118 розпорядників, одержувачів та інших клієнтів державного та місцевого бюджетів. В управлінні відкрито 1977 рахунків державного бюджету та місцевих бюджетів, середня кількість опрацьованих платіжних доручень щоденно – 420 штук.
      Структура:
      - начальник управління (тел. 21-881);
      -відділ видатків державного та місцевих бюджетів (тел.21-057);
      - відділ бухгалтерського обліку і звітності (тел.21-404);
      - операційний сектор (тел.21-465).
      З часу створення казначейство удосконалювалося структурно і організаційно, уточнювалися і визначалися основні його функції в бюджетній системі України. На сьогодні казначейство є одним з основних суб’єктів фінансової системи країни, на який покладено функції оперативного управління бюджетними коштами. Таким чином, Державне казначейство України у своєму становленні подолало шлях від рутинного обліку бюджетних коштів до створення комп’ютерної інформаційної системи, інтеграції методів бюджетного обліку і банківських операцій, консолідації всіх учасників бюджетного процесу в єдиному інформаційному просторі з перспективою участі в системі фінансового ринку й активної участі в оздоровленні економіки країни.
      Забігаючи наперед, вітаю всіх працівників із 15-річчям створення казначейства.
      Щиро вітаю з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.
      Христос Воскрес!
      Воістину Воскрес!
Олег Николин, начальник управління Державного казначейства у Галицькому районі