Щоденні спостереження за готівковими операціями

     Податківці Галицького району посилили контроль за суб’єктами господарювання, які працюють з готівкою, -підприємствами торгівлі, громадського харчування, сфери послуг тощо.
     Працівники відділу оподаткування юридичних осіб широко застосовують хронометраж або спостереження, що вважається однією з найефективніших форм контролю за обсягами проведених готівкових операцій суб’єктом господарювання протягом дня.
     Цей метод застосовується передусім до тих суб’єктів господарювання, у яких спостерігається значне відхилення сум виторгів порівняно з підприємствами, які мають аналогічні умови отримання доходу. У процесі роботи податківці оперативно реагують також на інформацію про порушення, що надходять від громадян,правоохоронних та інших зацікавлених державних органів.
     Для проведення хронометражу в районі було обрано 18 суб’єктів господарювання. Відтак середньоденна сума виручки від реалізації товарів та послуг зросла та відповідно збільшились надходження до бюджету.