Соціальне партнерство на ринку праці та складові успішної співпраці служби зайнятості з роботодавцями

Соціальне партнерство  на ринку праці та складові  успішної співпраці служби  зайнятості з роботодавцями

     Центр зайнятостіОдним з найважливіших завдань української держави в галузі соціально-економічної політики є створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на працю. В сучасних умовах це право може бути здійснено тільки за допомогою ринку праці. Він забезпечує розвиток одного з найважливіших чинників виробництва — робочої сили, її рух і таким чином здійснює прямий вплив на виробництво, його ефективність.
     Ринок праці — дуже складний інститут ринкової економіки. У ньому віддзеркалюються практично всі соціально-економічні явища, що відбуваються в суспільстві. На його функціонуванні позначаються структура економіки, професійний і кваліфікаційний склад робочої сили, інвестиційна політика, системи оплати праці, традиції, що склалися в трудовій сфері, система взаємовідносин між соціальними партнерами, інституційні чинники. Тому цілком зрозуміло, що ринок праці кожної країни має свої особливості й специфіку. Водночас є певні загальні закономірності становлення і функціонування ринків праці, принципові основи, які притаманні тільки їм і відрізняють їх від інших ринків.
     Протягом дев’ятнадцяти років між роботодавцями та державною службою зайнятості формувались певні відносини щодо укомплектування робочих місць відповідними кадрами. Відпрацьовано механізм подання роботодавцям інформації про потребу робочої сили та відповідного підбору кадрів службою зайнятості.
     Для центру зайнятості налагодження тісної співпраці з роботодавцями – найважливіша передумова якісного вирішення його головного завдання, а саме – сприяння працевлаштуванню незайнятим громадянам. Крім того, роботодавці для центру зайнятості є найважливішими партнерами у реалізації державної політики зайнятості населення.
     Залученню роботодавців до співпраці повинна передувати активна роз’яснювальна робота щодо можливостей центрів зайнятості по відношенню до роботодавців і соціального значення діяльності державної служби зайнятості. Як свідчить досвід, співпраця з роботодавцями малоефективна, якщо вона будується на застосуванні суто адміністративних методів.
     Цю роботу може виконати лише сам центр зайнятості за умови залучення до неї всіх спеціалістів. Протягом 2009 року  та 5 місяців 2010 року спеціалістами відділу взаємодії з роботодавцями проведено  спільних 132 семінари, 6 круглих столів з  роботодавцями, 1423 учасники були присутні на семінарах. Значна увага приділяється консультуванню, ознайомленню, роз’ясненню керівникам підприємств, бухгалтерам та представникам відділів кадрів з питань законодавства про працю, зайнятість та державне соціальне страхування на випадок безробіття, стану ринку праці, змісту послуг, які надає центр зайнятості роботодавцям, сплати страхових внесків до Фонду. Сьогодні актуальним питанням служби зайнятості є запровадження системи подання звітності  роботодавцями в електронному вигляді, що сприяє удосконаленню процедури подання звітності до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, забезпечує можливість їх подання у зручний для роботодавця час та запобігає непродуктивному витрачанню робочого часу при очікуванні прийому під час відвідування центру зайнятості.  З метою ширшого висвітлення послуг, які надає служба зайнятості, проводилася інформаційно-рекламна робота через засоби масової інформації .
     Перш за все працівники центру зайнятості чітко визначаються щодо кола інтересів роботодавця, кадрових проблем підприємства та, виходячи з цього, пропонують конкретні послуги, спрямовані на їх позитивне вирішення.
     В сучасних умовах, як це не парадоксально звучить, але саме роботодавці стають для нас клієнтами номер один. Станом на 01.06.2010 року в Галицькому  центрі зайнятості зареєстровано 979 платників внесків до ФЗДССВБ, в т.ч. юридичних осіб – 682 та фізичних осіб – 297.
     Сьогодні служба зайнятості повернулась до роботодавця обличчям, працюємо з усіма, хто готовий до співпраці та потребує нашої допомоги. Працівники Галицького районного центру зайнятості ідуть на підприємства і до підприємців, з’ясовують їх проблеми, пропонують свої послуги, намагаються довести, що краще. Швидше і найбільш кваліфіковано від центру зайнятості в цьому плані ніхто не працює. Найбільш дієвими формами співпраці з роботодавцями можна вважати відвідування підприємств керівниками центру зайнятості.

Ірина Лотоцька, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Галицького районного центру зайнятості