Управління Держкомзему у Галицькому районі повідомляє

      До початку земельної реформи усі землі України належали до державної власності. Після проголошення земельної реформи з’явились землі приватної власності. Також із становленням місцевого самоврядування в Україні виникає необхідність у запровадженні комунальної власності на землі населених пунктів, як інституту гарантування прав територіальних громад. Пункт 10 Перехідних положень Земельного кодексу України зазначає, що рішення про розмежування земель державної і комунальної власності в межах населених пунктів приймають відповідні сільські, селищні, міські ради за погодженням із органами виконавчої влади, а за межами населених пунктів – органи виконавчої влади за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.
     Функцію з контролю за використанням земельних ресурсів набувають територіальні громади, при цьому відбувається процес формування та підсилення матеріальної бази місцевого самоврядування
     Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних сільських, селищних, міських рад, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями. Витрати, пов’язані з розмежуванням земель державної та комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Значною мірою терміни проведення цих робіт залежать від фінансування їх місцевими бюджетами та Державним бюджетом України.
     Недостатнє наповнення місцевих бюджетів та ненадходження фінансування таких коштів із Державного бюджету не дає можливості проводити не тільки такі роботи, а й завершити ті, які мають бути базою для розроблення проектної документації із розмежування земель.
     На виконання доручення Президента України від 22.12.2010 року № 1-1/3069 щодо здійснення невідкладних заходів щодо забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності в Івано-Франківській області на 2011 рік територіальними органами Держкомзему в області розроблено плани-графіки щодо проведення робіт із розмежування земель державної та комунальної власності. Завданням органів місцевого самоврядування є забезпечити фінансування цих робіт.
     Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що визначення площ і місця розташування земель державної та комунальної власності дозволило б органам місцевого самоврядування планувати соціально-економічний розвиток населених пунктів, вони отримають можливість самостійно вирішувати питання використання фінансових надходжень з місцевого бюджету, використовувати їх для задоволення потреб територіальних громад, більш оперативно вирішувати питання використання земельних ділянок для соціальних потреб, при цьому зросте економічна відповідальність місцевих органів самоврядування за збереження, використання та охорони земель, що знаходяться в їхньому розпорядженні.
     На даний час відповідно згаданих Перехідних положень Земельного кодексу України, а саме п. 12 до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади. Однак це тільки Перехідні положення... Тож у проведенні розмежування земель в населених пунктах органи місцевого самоврядування мають бути першочергово зацікавлені.

      На виконання пункту 289,3 статті 289 Податкового кодексу України, відповідно до листа Держкомзему № 344/22/6-11 від 11.01.11 нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2011 за 2010 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації 1,0, який відповідно до пункту 289,2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано, виходячи з індексу споживчих цін за 2010 рік -109,4%.
     У 2011 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996р., земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р., та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997р., підлягає індексації станом на 01.01.2010р. на коефіцієнт 3,2, який визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996р. – 1,703, 1997р. – 1,059, 1998р. – 1,006, 1999р. – 1,127, 2000р. –1.182, 2001р. – 1,02,2005р. – 1,035, 2007 р. – 1,028 , за 2008р. – 1,152, за 2009 р. – 1,059 та за 2010 р. – 1,0. Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою,     природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997 р., індексується на коефіцієнт 1,879, який визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997р. – 1,059, 1998р. – 1,006, 1999р. – 1,127, 2000р. – 1,182, 2001р. – 1,02, 2005р. – 1,035, 2007р. – 1,028, за 2008р. – 1,152, за 2009р. – 1,059 та за 2010р. – 1,0.
     Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УЛАН від 27.01.2006 р. № 19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін’юсті 05.04.2006 за № 389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2011р. на коефіцієнт 1,254, який визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007р. – 1,028, 2008р. – 1,152, за 2009р. – 1,059 та за 2010р. – 1,0. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 рр. не індексувалась.  
     
     

Роман Онуфрик, начальник управління Держкомзему у Галицькому районі