ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА РОЗВИТОК ДИТИНИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА РОЗВИТОК ДИТИНИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА РОЗВИТОК ДИТИНИ    Виховання дитини в сім’ї є першоосновою для її розвитку як особистості.
    На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
    Відповідно до ст. 59 Закону України «Про освіту», батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
    - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
    - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
    - виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
    - сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
    - виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
    Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
    Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
    - вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
    - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
    - звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
    - захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.
    Відповідно до ст. 47 Закону України «Про загальну середню освіту» злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти, яка визнана Основним законом нашої держави обов’язковою, може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.
    Згідно із ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.
    У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

Тетяна Глушко, провідний спеціаліст Галицького районного управління юстиції