Якісний підбір та підготовка кадрів

Якісний підбір та підготовка кадрів

     Центр зайнятостіСлужбою зайнятості з моменту її існування всі зусилля спрямовуються на вирішення питань зайнятості населення району та соціального захисту громадян від безробіття.
     У Галицькому районі протягом останніх десяти років відбувалися не значні, але позитивні зміни на ринку праці, що призвели до зниження рівня безробіття.
     Рівень зареєстрованого безробіття в 2001 році становив 4.4 %., в 2002 році – 3.5 %., в 2003 році – 3.5 %., в 2004 році – 3.4 %., в 2005 році – 3.5 %., в 2006 році – 3.2 %., в 2007 році – 3.7 %., в 2008 році – 3.8 %., в 2009 році – 2.9 %., в 2010 році (5міс.) – 2.0 %..
     В результаті налагодження тісної співпраці з роботодавцями потреба в працівниках складала: 2001 р. – 64, 2002 р. – 17, 2003 р. – 22 , 2004 р. – 31 , 2005 р. – 52, 2006 р. – 73, 2007 р. – 68, 2008 р. – 34, 2009 р. – 3, 2010 р. (5міс.) – 18.
     Навантаження на одне вільне робоче місце становило: 2001р. – 25 осіб, 2002 р. – 75 осіб, 2003 р. – 59 осіб, 2004 р. – 41 особа, 2005 р. – 24 особи, 2006 р. – 16 осіб, 2007р. – 15 осіб, 2008р. – 40 осіб, 2009р. – 339 осіб, 2010р.(5міс.) – 41 особа.
     Працевлаштовано службою зайнятості в 2001 р. – 2370 осіб, 2002 р. – 2049 осіб, 2003 р. – 1486 осіб, 2004 р. – 1757 осіб, 2005 р. – 1802 особи, 2006 р. – 1853 особи, 2007 рік - 1896 осіб, 2008 рік – 1883 особи, 2009 рік – 978 осіб, 2010 рік (5міс.) – 401 особа.
     За січень-грудень 2009 року до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття поступило 5451,4 тис.грн., з них витрачено на:
     виплату допомоги по безробіттю 6267,5 тис. грн.;
     виплату матеріальної допомоги в період професійного навчання 88,4 тис.грн.;
     організацію тимчасових оплачуваних громадських робіт 141,2 тис. грн.;
     створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям 717, тис.грн.
     В умовах кризи відбулося стрімке загострення ситуації на ринку праці. Економічна криза радикально змінила ситуацію на ринку праці – разом зі стрімким зростанням безробіття та скороченням кількості вакансій значно зросли вимоги роботодавців до працівників стосовно професійного рівня, досвіду роботи та додаткових вмінь.
     Якісний підбір та підготовка персоналу – найбільш важлива складова успіху діяльності будь-якого підприємтва, установи чи організації. Розумно підібраний штат будь-якого підприємства дозволяє реалізувати найсміливіші плани та проекти. Для підвищення ефективності й оптимізації процесу підбору претендентів на вільне робоче місце чи вакантну посаду роботодавці звертаються до служби зайнятості , яка запропонує широкий спектр послуг з підбору потрібних працівників .
     Робота з роботодавцями виявила низку проблем, які потребують вирішення. Це, насамперед, підбір кадрів для заміщення вільних робочих місць.Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в районній службі зайнятості станом на 01.06.2010 року становить 740 чол.
     Активна співпраця з роботодавцями, встановлення партнерських стосунків, які базуються на врахуванні інтересів роботодавця, – є одним з головних завдань служби зайнятості.
     Протягом 2010 року станом на 01.06.2010 р. працевлаштовано за направленнями служби зайнятості 401 особу. В результаті співпраці з роботодавцями потреба в працівниках станом на 01.06.2010р. складала 18 чоловік і навантаження на одне вільне робоче місце склало 41 особу.
     З метою надання практичної та юридичної допомоги підприємствам, установам та організаціям, підвищення рівня працевлаштування протягом 2009 року і за 5 місяців 2010 року проведено 47 міні – ярмарок вакансій , в результаті яких працевлаштовано 67 незайнятих громадян.
     Результати ярмарок не дуже нас ще задовольняють тому, що рівень працевлаштування після них не такий вже і високий, але шлях цей досить перспективний.
     Хоча, крім цього результату, є ще й інший, можливо, не такий очевидний. В ході ярмарку у багатьох безробітних, особливо з невеликим строком безробіття, свідомо чи несвідомо виникав мотив до демонстрації своєї конкурентоспроможності на ринку праці, до її розвитку. Багатьох це спонукало до вирішення проблеми підвищення кваліфікації або до отримання іншої професії, що дасть змогу в подальшому більш упевнено конкурувати на ринку праці.

Ірина Лотоцька, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Галицького районного центру зайнятості