Запитуєте – відповідаємо

Запитуєте – відповідаємо

     Юридичні консультаціїСтроки пред’явлення вимог до спадкоємців
     – Майже чотири роки тому помер мій брат. Сім’ї в нього не було і я, як єдиний спадкоємець, прийняв спадщину. Зараз до мене звернулась з позовом співжителька брата, яка дала йому позику і яку він їй не повернув. Чи повинен я повертати його борг?
     С.Б., с.Куропатники
     – Відповідно до ст..1282 Цивільного Кодексу України (далі ЦК) спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
     Однак відповідно до ст. 1281 ЦК спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги.
     Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.
     Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги.
     Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців у зазначені строки, позбавляється права вимоги.
     
     Переважаючі права орендаря
     – Я орендував квартиру за договором оренди, який був укладений строком на 10 місяців. Зараз він закінчився і орендодавець не бажає продовжувати зі мною договір. Але мені вдіомо, що я (як попередній наймач) маю переважаючі права перед іншими особами. Чи це так?
     І.Н., м.Бурштин
     – Така можливість дійсно передбачена, зокрема ст.822 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК), а саме, що у разі спливу строку договору найму житла, наймач має переважаюче право на укладення договору найму житла на новий строк.
     Не пізніше, ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла, наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на таких самих або інших умовах, попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.
     Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк. Однак є і винятки з цього правила. Так, ст.821 ЦК встановлено, що договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п’ять років.
     До договору найму житла, укладеного на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються положення певних статей ЦК, зокрема і ст.822 ЦК, якою передбачається таке право.

Богдан Назар, юрист Бурштинського КП «Житловик»